Instrukcja

Wybierz rodzaj harmonii,
jaki chciałbyś usłyszeć.

Teraz wybierz motyw rytmiczny,
który ci się podoba.

Przenieś wybraną harmonię i rytm
do ramki i wciśnij „odtwórz”, a
członkowie sekcji instrumentów dętych
Philharmonia Orchestra zinterpretują
twój wybór! Aby zmienić zestawienie
przenieś nowe elementy do ramki.